Refacerea și modernizarea sistemului rutier pentru 26,92km drumuri comunale afectate de inundații în anul 2010.

Refacerea și modernizarea sistemului rutier pentru 26,92km drumuri comunale afectate de inundații în anul 2010.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Au fost elaborate proiecte tehnice, caiete de sarcini, detalii de execuție, liste cantități.

Tipurile de lucrări efectuate au fost următoarele:

  • refacere parte carosabilă;
  • acostamente;
  • șanțuri dalate;
  • rigole carosabile;
  • podețe tubulare și podețe dalate;
  • apărări de maluri cu gabioane.