Elaborare expertiză tehnică, audit energetic, PTH+DE pentru reabilitarea termică a 140 blocuri de locuințe, din sectorul 4, Bucuresti.

Elaborare expertiză tehnică, audit energetic, PTH+DE pentru reabilitarea termică a 140 blocuri de locuințe, din sectorul 4, Bucuresti.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Elaborarea proiectelor a avut ca scop identificarea măsurilor constructive în vederea reabilitării/modernizării energetice a clădirii de locuit.

Pachetul de soluții a reprezentat o variantă de reabilitare energetică complexă a clădirii și instalațiilor aferente, care să aducă o reducere a consumului de energie cu circa 42%. Clădirea va fi cu adevarat eficientă energetic pe termen lung, în condițiile asigurării unui confort sporit locatarilor.